Ochrona danych osobowych - testy na ojcostwo

Ochrona danych osobowych

Wiemy jak ważna dla Państwa jest dyskrecja i bezpieczeństwo przekazanych nam informacji. Dlatego używamy systemów, które gwarantują zarówno bezpieczeństwo jak i poufność przechowania danych.

Jako placówka wykonu­jąca usługi medy­czne w swo­jej pracy mamy obow­iązek postępować zgod­nie z zapisami ustawy z dnia 29 sierp­nia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

Zapewniamy Państwa, że przekazane nam za pośrednictwem Internetu informacje są kodowane przez szyfrowaną wersję protokołu https.

Na Państwa życzenie dokonujemy przesyłek w formie dyskretnej (bez oznaczeń laboratorium) a także do paczkomatu, pod wskazany adres i za pośrednictwem Poste Restante.

W przypadku wybrania formy telefonicznej zawsze oddzwaniamy na numer podany w formularzu zlecenia badania i upewniamy się, że rozmawiamy ze zleceniodawcą na przykład poprzez hasło bezpieczeństwa. Nigdy nie podajemy informacji na temat żadnego zlecenia w pierwszym kontakcie, gdy ktoś do nas dzwoni.

Archiwizacja danych i próbek DNA

Przywiązujemy wielką wagę do bezpieczeństwa Państwa danych uzyskanych w procesie badania. Doku­men­tację medy­czną przechowujemy w archiwum laboratorium zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2001 r. regulującym zasady przechowywania dokumentacji medycznej. Natomiast próbki pobrane do badania gromadzimy w specjalnych zamrażarkach laboratoryjnych z temperaturą -70.


Zobacz też:


Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej


Umów badanie