testDNA w mediach - testy DNA na ojcostwo w ciąży

Media o nas

gazeta

W kwiet­niowym wyda­niu ogólnopol­skiego mag­a­zynu Chcemy Być Rodzi­cami ukazał się nasz artykuł o tes­tach na ojcostwo pod­czas ciąży „Kto jest ojcem?”

Dostępny od 10. tygod­nia ciąży test jed­noz­nacznie potwierdza lub wyk­lucza bio­log­iczne ojcostwo. Jest dyskretny i prosty, a przy tym tak samo pewny jak ten, przeprowad­zony po nar­o­dz­i­nach dziecka (…)”  Czytaj więcej >

.

.

Przeczytaj więcej artykułów:


Partnerzy medialni testDNA


Umów badanie