Kto jest ojcem? eg: - Ojcostwo prenatalne

Kto jest ojcem?

W kwiet­niowym wyda­niu ogólnopol­skiego mag­a­zynu Chcemy być rodzi­cami ukazał się nasz artykuł o tes­tach na ojcostwo pod­czas ciąży „Kto jest ojcem?”.

„Dostępny od 10. tygod­nia ciąży test jed­noz­nacznie potwierdza lub wyk­lucza bio­log­iczne ojcostwo. Jest dyskretny i prosty, a przy tym tak samo pewny jak ten, przeprowad­zony po nar­o­dz­i­nach dziecka” 

jakobczyk.net jakobczyk.net

Partnerzy medialni testDNA


Umów badanie