Anonimowe badanie ojcostwa w czasie ciąży

Anonimowe badanie ojcostwa w ciąży

Na życzenie pacjenta istnieje możliwość wykonania anonimowego badania ojcostwa w ciąży. Anonimowy test ojcostwa w ciąży jest badaniem prywatnym i nie wymaga okazania dokumentów tożsamości.

Anonimowe badanie ojcostwa w ciąży

przykladowy_wynikDecydując się na test DNA na ojcostwo w czasie ciąży, podczas którego DNA dziecka pobierane jest z płynu owodniowego, można wykonać takie badanie anonimowo. Zamiast danych osobowych osób badanych umieszcza się określenia: Dziecko, Domniemany Ojciec, Matka. Uczestnicy opisani są w ten sposób również na wyniku oraz na próbkach, które analizuje laboratorium. Dzięki temu nie ma konieczności podawania imion, nazwisk i numerów PESEL. W formularzu zlecenia badania pojawiają się jedynie dane zleceniodawcy (osoba ta nie musi brać udziału w badaniu).

Podczas pobierania próbek do badania ojcostwa z krwi również nie trzeba legitymować się dowodem tożsamości. Pobrać próbki w sposób dyskretny można w jednej z ponad 200 różnych placówek w całej Polsce.

Anonimowe badanie ojcostwa w ciąży – jak wygląda?

Po pobraniu próbek anonimowe badanie wygląda dokładnie tak samo jak to, w którym uczestnicy zdecydowali się podać dane. Ustalane i porównywane są więc profile genetyczne osób badanych, a wynik jest zawsze pewny i jednoznaczny. Podczas wykonywania testów laboratorium nie potrzebuje imion i nazwisk do prawidłowego ustalania wyniku, ponieważ każde badanie posiada swój indywidualny numer, a próbki są kodowane. To właśnie na jego podstawie zawsze wiadomo, które próbki połączone są z danym wynikiem.

Anonimowe badanie ojcostwa w ciąży – dyskretne przekazanie wyniku

Na życzenie pacjenta wynik może być przekazany mailowo, telefonicznie oraz poprzez przesyłkę pocztową i kurierską. Można zdecydować się na wysyłkę pod dowolny adres, zarówno pocztą, jak i paczkomatem czy przy użyciu poste restante. Nie ma więc konieczności podawania żadnych danych czy adresu domowego. Jeśli pacjent zdecyduje się na przesyłkę dyskretną, wówczas nie posiada ona żadnych oznakowań laboratorium (znaków, pieczątek etc.), a jej nadawcą jest osoba prywatna. Osoby trzecie nie domyślą się więc co jest w środku.


Zobacz też:


Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej


Umów badanie