Analiza statystyczna

analiza statystyczna

Dzięki wykorzystaniu szeregu skomplikowanych analiz statystycznych w laboratorium testDNA gwarantujemy Państwu pewność otrzymanego wyniku. Zawdzięczamy to autorskiemu programowi Paternity Index (PI). Umożliwia nam analizę szczególnych przypadków w tym spornego ojcostwa a także innych form pokrewieństwa biologicznego.

Analiza statystyczna pozwala ustalić ojcostwo

Aby uzyskać pewny i wiarygodny wynik testu na ojcostwo należy ustalić profile genetyczne badanych osób: ojca i dziecka, a następnie określić jak bardzo są do siebie podobne. W tym celu pobierane są próbki DNA od uczestników badania, które następnie poddajemy są szczegółowej analizie. Otrzymujemy w ten sposób profile genetyczne. Aby ustalić biologiczne ojcostwo należy wykonać analizę statystyczną. Wykorzystujemy do tego autorskie oprogramowanie Paternity Index.

Aby obliczyć Paternity Index oraz prawdopodobieństwo ojcostwa należy zastosować odpowiednie formuły. Jednak zrobienie tego w sposób analogowy naraża na popełnienie błędów. Natomiast wykorzystanie dostępnych na rynku programów umożliwia określenie ojcostwa wyłącznie dla najprostszych przypadków: ojciec – dziecko – matka oraz ojciec – dziecko.

Paternity Index

Stworzyliśmy program Paternity Index by zapewnić Państwu kompleksową obsługę i pewny wynik badań na ustalenie ojcostwa nawet w tych najbardziej skomplikowanych przypadkach. Dzięki temu poddać analizie np. genotypy krewnych domniemanego ojca lub określić pokrewieństwo rodzeństwa nawet jeśli ojcem może być krewny domniemanego ojca.

Paternity Index uwzględnia także w procesie analizy tzw. ciche allele oraz mutacje. W efekcie gwarantujemy Państwu pewny i jednoznaczny wynik w sytuacji gdy dochodzi do niezgodności genotypów ojca i dziecka na jednym lub dwu markerach, jednocześnie nie możemy nadal wykluczyć ojcostwa. Dodatkowo wykorzystując do analizy moduł symulacyjny PI możemy określić prawdopodobieństwo ważnego wyniku, tzw. czułość, dla dowolnej grupy markerów oraz osób.


Zobacz też:


Umów badanie