24 markery DNA - pewny i jednoznaczny wynik badania ojcostwa

24 markery DNA – pewny i jednoznaczny wynik

Barbara Prokurat

Barbara Prokurat

ekspert ds. ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa
Markery ostatecznie na wyniku opisane są przez dwie liczby, które odpowiadają ilości powtórzeń analizowanych sekwencji DNA. Liczby są dwie, ponieważ jeden allel genu dziedziczymy po matce, drugi po ojcu. Jeśli między badanym mężczyzną a dzieckiem faktycznie istnieje biologiczne pokrewieństwo, to przy markerach, które zostały uwzględnione w badaniu jedna liczba powinna być u nich wspólna. Brak zgodności w co najmniej 4 miejscach skutkuje 100% wykluczeniem ojcostwa.

Jako jedno z nielicznych laboratoriów zwiększyliśmy liczbę markerów do analizy DNA z 16 do 24. W efekcie otrzymany rezultat badania jest jeszcze bardziej dokładny. Gwarantuje to Państwu pewny i jednoznaczny wynik również wtedy, gdy w badaniu biorą udział tylko dwie osoby – dziecko i potencjalny  ojciec.

Markery DNA tworzą profil genetyczny

Wszystkie analizowane markery DNA tworzy pro­fil gene­ty­czny, który jest niepowtarzalną cechą każdej osoby uczestniczącej w badaniu. Ustalenie ojcostwa polega na ustaleniu, a później porównaniu tych pro­fili.

24 markery DNA są ważne podczas badania 2 osób

W prywatnych testach na ojcostwo udział matki nie jest konieczny co jednak może wpłynąć na jednoznaczność wyniku, a szansa uzyskania pewności przy analizie 16 markerów może być niższa. W takiej sytuacji często konieczne okazuje się włączenie do badania próbki od matki, co wpływa na wydłużenie czasu oczekiwania na wynik. Zdarzają się także sytuacje, gdy  u dziecka doszło do jakiejś mutacji w DNA. Nie oznacza to choroby genetycznej ani nie wpływa na zdrowie dziecka. Jednak w efekcie jego kod genetyczny różni się od kodu genetycznego rodziców i może zaburzyć wynik testu na ojcostwo. W takiej sytuacji dopiero rozszerzenie analizy o dodatkowe markery pozwala uzyskać pewny wynik. Dlatego w laboratorium testDNA zwiększyliśmy liczbę analizowanych markerów do 24, aby otrzymany wynik był pewny i jednoznaczny za pierwszym razem.


Zobacz też:


Badanie ojcostwa – certyfikaty


Umów badanie