Ustalenie ojcostwa po narodzinach dziecka - pewny testDNA

Ustalenie ojcostwa po urodzeniu

ustalenie ojcostwa

Badanie ojcostwa po narodzinach dziecka daje zawsze pewny i jednoznaczny wynik i polega na porównaniu DNA dziecka, mężczyzny i ewentualnie matki. Można zlecić wykonanie testu prywatnego, do którego próbki pobiera się w placówce lub w domu albo wykonać test do celów sądowych.

pewny wynikBadanie ojcostwa – zawsze pewny wynik

Wykonując test DNA na ojcostwo, można mieć pewność co do wyniku i jednoznacznie potwierdzić lub wykluczyć ojcostwo. Laboratorium analizuje aż 24 markery DNA, dzięki czemu pewny wynik uzyskuje się nawet bez udziału matki w badaniu (np. po jej śmierci). Co więcej, laboratorium posiada liczne certyfikaty, a dzięki pracy jedynie wykwalifikowanych specjalistów nie ma miejsca na pomyłki. Wdrożono również specjalne procedury (np. każde badanie wykonywane jest 2 razy). Jedno badanie wystarczy, by mieć pewność na całe życie.

Badanie ojcostwa po narodzinach dziecka – pobranie próbek

Do testu na ojcostwo po narodzinach dziecka wykorzystuje się dowolne próbki zawierające DNA osób badanych (dziecka, mężczyzny, ewentualnie matki). Mogą to być więc wymazy z policzka lub mikroślady. Do mikrośladów należą m.in. zużyte szczoteczki do zębów, niedopałki papierosów, zużyte chusteczki higieniczne, włosy z cebulkami czy paznokcie ze skórkami.

Próbki pobrać można w jednej z ponad 200 placówek w całej Polsce, wybierając dogodne miejsce albo zrobić to samemu w domu. Dzięki temu, że pobranie próbek jest szybkie i proste, można zamówić zestaw do pobierania próbek i odesłać go bezpośrednio do laboratorium. Podczas transportu jakość próbek zostanie zachowana.

Badanie ojcostwa po narodzinach dziecka do celów sądowych

Test ojcostwa do celów sądowych jest tak samo pewny jak prywatny, jednak różni się procedurami formalnymi. Dzięki temu wynik testu może być dowodem w sądzie. Próbki muszą być pobrane od dziecka, mężczyzny i matki (co potwierdzi macierzyństwo, wykluczając np. zamianę dzieci w szpitalu) w placówce medycznej i w obecności świadków.

Przed przystąpieniem do procedury, tożsamość wszystkich uczestników zostaje potwierdzona, podpisują oni także protokoły. Próbki są pobierane przy lekarzu lub diagnoście, który jest upoważniony przez eksperta ds. ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa (pełni on funkcję biegłego sądowego). Do wyniku dołączana jest dodatkowo ekspertyza. Taki test można zlecić prywatnie, do jego wykonania nie jest potrzebne skierowanie z sądu. Zobacz test na ojcostwo Premium>

Badanie ojcostwa po narodzinach dziecka – na czym polega?

Po pobraniu próbek DNA ustalane są profile genetyczne osób badanych. Są to tzw. „genetyczne odciski palca”, unikalne dla każdego człowieka. Profil dziedziczony jest po rodzicach – w połowie po matce i w połowie po ojcu – dlatego porównując profile DNA można stwierdzić pokrewieństwo.

a wyniku profile genetyczne zapisane są przy użyciu markerów DNA (krótkich odcinków DNA) – każdy marker to dwie liczby. Jedna liczba dziedziczona jest po ojcu, a druga po matce. Laboratorium wykazuje, czy liczby powtarzają się u dziecka i domniemanego ojca. Jeśli powtarzają się wszystkie, ojcostwo zostaje potwierdzone. Jeśli w 4 liczbach nie ma zgodności – ojcostwo się wyklucza.

Badanie ojcostwa po narodzinach dziecka – dyskrecja i bezpieczeństwo

Badanie na ojcostwo do celów prywatnych może być wykonane bez podania danych osobowych, całkowicie anonimowo. Jeśli dane osobowe będą jednak podane, laboratorium dba o ich bezpieczeństwo – od pobrania próbek, przez test, aż do wysłania wyniku. Przekazanie wyniku może odbywać się przez telefon, mailowo lub w kopercie, która nie posiada żadnych oznakowań czy pieczątek.

Jakość badań

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej


Umów badanie