Sterowanie jakością - laboratorium testDNA

Sterowanie jakością

mamy wdrozone standardyWysoka jakość badań stanowi najważniejszy element pracy laboratorium testDNA. Wiąże się to z realizacją procedur określonych w normie  ISO 172015. Wśród wymogów zawartych w systemie zarządzania jakością jest procedura zapewniania jakości badania. Stanowi kluczową metodę określania działań, które laboratorium podejmuje, aby zagwarantować wydanie pewnego i jednoznacznego wyniku.

Dodatkowo wyznacza metody kontroli jakości badań przez laboratorium m.in. poprzez programy wewnętrznej kontroli, uczestnictwo w badaniach międzylaboratoryjnych i programach badania biegłości oraz kontrolę warunków prowadzenia badań.

Działania kontrolne

Zlecając badanie laboratorium testDNA mają Państwo gwarancję, że w każdym przypadku stosujemy następujące działania kontrolne, w celu wydania pewnego wyniku badania:

  • Przy kluczowych etapach badania zawsze jest obecny drugi pracownik, kontrolujący pracę wykonywaną przez pierwszego laboranta.
  • W przypadku uzyskania wyniku wykluczającego ojcostwo lub takiego, gdzie jakość DNA była niska, każdorazowo badamy próbki dwukrotnie.
  • Stosujemy się do stałych schematów pracy laboratoryjnej, do których stosuje się każdy pracownik, aby zachować wysoką jakość pracy
  • Przy każdej badanej partii próbek stosujemy zawsze kontrole pozytywne i negatywne procesu izolacji DNA i jego amplifikacji (reakcji PCR) — ma to na celu sprawdzenie czystości stosowanych odczynników oraz wykluczenia zanieczyszczenia próbek obcym DNA. W związku z tym posiadamy bazę profili DNA wszystkich pracowników wykonujących badania po to, aby wykluczyć zanieczyszczenie DNA danego pracownika
  • W celu zachowania spójności pomiarowej regularnie kontrolujemy wyposażenie laboratoryjne
    Regularnie sprawdzamy czystość blatów roboczych oraz pipet stosowanych w pracy laboratoryjnej aby zachować sterylność pracy laboratoryjnych.
  • Raz na pół roku analizujemy materiały wzorcowe o znanym profilu DNA przygotowane przez National Institute of Standards and Technology (NIST). Ma to na celu potwierdzenie sprawności ustalania profilów DNA oraz poprawności działania aparatury laboratoryjnej.
  • Przy analizie wyników oraz podczas opracowywania sprawozdania z badania stosujemy technikę wzajemnego sprawdzania przez drugiego pracownika, co też jest opisane na sprawozdaniu z badania.

Badania biegłości

W celu zapewnienia Państwu jak najwyższej jakości badań, każdego roku uczestniczymy w co najmniej 3 badaniach biegłości badań. Są one prowadzone przez zagraniczne ośrodki certyfikujące, które porównują wyniki wszystkich uczestniczących w nich laboratoriów. Badania takie kończą się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego skuteczność wykonywanych badań.


Umów badanie