Jakość badań: certyfikaty jakości badań DNA

Jakość badań

laboratorium5

Jakość wykonywanych analiz potwierdzają liczne certyfikaty i referencje placówek współpracujących z laboratorium testDNA. Nasze bogate doświadczenie (działamy na rynku od 2003 roku) w badaniach genetycznych, niezawodność i utrzymanie surowych reguł gwarantuje Państwu pewny rezultat.

Badania prowadzone są w oparciu o wdrożoną procedurę zapewnienia jakości badań, która określa działania laboratorium w celu zagwarantowania pewnego i jednoznacznego wyniku. Badanie wykonywane jest dwa razy, a analizie poddawane są aż 24 markery DNA. Gwarantuje to pewny i jednoznaczny wynik, również w sytuacji gdy w badaniu biorą udział tylko dziecko i domniemany ojciec. Analizy wykonywane są z wykorzystaniem odczynników Promega na najwyższej klasie sprzęcie badawczym.

Jakość potwierdzona certyfikatami

Laboratorium regularnie poddaje się kontrolom międzynarodowych niezależnych instytucji, wśród których znajdują się m.in.: Niemieckie Stowarzyszenie Medycyny Sądowej (GEDNAP 62 i 63) oraz International Society for Forensic Genetics (ISFG). Za każdym razem otrzymuje pozytywną ocenę jakości prowadzonych analiz. Potwierdzają to certyfikaty, które przedstawiamy poniżej.

Certyfikat ISFG (International Society for Forensic Genetics)

Jest jednym z najważniejszych certyfikatów rekomendujących usługi oferowane przez laboratorium genetyczne ze szczególnym uwzględnieniem testów na ojcostwo. Wydawany przez International Society for Forensic Genetics (ISFG) – międzynarodowe stowarzyszenie promujące wiedzę naukową w dziedzinie analiz genetycznych na potrzeby medycyny sądowej. Laboratorium testDNA jako jedna z nielicznych placówek może pochwalić się jego posiadaniem.

 gednap

 Certyfikat GEDNAP 62 i 63 (German DNA Profiling Group)

Gwarantuje wiarygodność i najwyższą jakość przeprowadzanych analiz genetycznych. Jest także znakiem rozpoznawczym jakości badań DNA Przyznaje go niemiecki Instytut Kryminalistyki i Medycyny Sądowej.

zaświadczenie KIDL

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL)

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych jest organem samorządowym, który zajmuje się organizacją i porządkowaniem diagnostyki laboratoryjnej w Polsce. KIDL zrzesza laboratoria diagnostyczne, w tym te, które wykonują analizy genetyczne.

 ISO17025

 ISO 17025

Badania zlecane w testDNA wykonywane są zgodnie z normami jakości ISO/DIS 17025.  Świadczy to o tym, że laboratorium spełnia bardzo rygorystyczne zasady jakości analiz. Wśród wymogów zawartych w systemie zarządzania jakością jest procedura zapewniania jakości badania. Stanowi kluczową metodę określania działań, które laboratorium podejmuje, aby zagwarantować wydanie pewnego i jednoznacznego wyniku. Czytaj więcej >

 CE

Oznaczenie certyfikatem CE

Sterylne wymazówki służące do pobrania próbek DNA, które wysyłane są w zestawie pobraniowym, zostały wykonane według unikalnego patentu testDNA. Jakość procesu ich wytworzenia i sterylizacji jest potwierdzona przez TÜV CERT/Rheinland (spełnia wymagania normy DIN/EN/ISO 9001:2000). Dzięki temu laboratorium ma prawo używać oznaczenia CE na swoich zestawach (numer 0197).


Akredytowani partnerzy

Laboratorium testDNA stawia na współpracę wyłącznie z renomowanymi ośrodkami zagranicznymi, w tym z cenionym na całym świecie międzynarodowym laboratorium BGI, którego jest certyfikowanym partnerem.


Udział w sympozjach

Zespół testDNA regularnie poszerza swoją wiedzę biorąc udział w szkoleniach i sympozjach, m.in. Sympozjum Genetyków Sądowych. Czytaj więcej >


Certyfikat Rzetelności Programu Rzetelna Firma

Uzyskanie tego certyfikatu gwarantuje rzetelność i terminowość płatniczą firmy. Wystawiany jest przez Krajowy Rejestr Długów. Podmiot zgłaszający chęć uczestnictwa w programie Rzetelna Firma musi spełniać warunki niezbędne do przyjęcia go do grona członków programu. Uczestnictwo w programie przyczynia się do kreowania pozytywnego wizerunek firm w nim zrzeszonych. Certyfikat Rzetelności opublikowany online potwierdza także przejrzystość każdego przedsiębiorstwa uczestniczącego w Programie.


banner2


Umów badanie