Pon-pt. 7.00-22.00, Sb-ndz. 9.00-21.00

Przykładowy wynik testu na ojcostwo w ciąży

wykonywanego z płynu owodniowego

Wynik testu jest tak samo pewny i jednoznaczny jak po narodzinach, ponieważ nasze DNA jest stałe i niezmienne na każdym etapie rozwoju.

Przekażemy go Państwu w formie raportu wraz z materiałami informacyjnymi wyjaśniającymi jak prawidłowo odczytać wynik oraz objaśniającymi metodę, którą wykonaliśmy test.

W raporcie przeczytają Państwo 10 szczegółowo opisanych informacji o wyniku, które stanowią o pewności wykonanego testu i jego rezultatu.

Przykładowy wynik, który potwierdza biologiczne ojcostwo

Ważne informacje na wyniku

1. Numer sprawozdania

Każdemu zleceniu przypisujemy numer, który ma swój odpowiednik w naszej dokumentacji.

Jest indywidualny i związany wyłącznie z Państwa zleceniem. G

warantujemy to wykorzystaniem autorskiego oprogramowania do ewidencjonowania zleceń.

2. Hologram

Na każdym wyniku wydanym przez laboratorium testDNA zawsze umieszczamy nasz hologram.

3. Opis stanu próbki

Każdą próbkę, którą pobieramy od Państwa sprawdzamy pod kątem jej stanu.

Jeśli jest bardzo dobry, na wyniku przeczytacie Państwo opis „prawidłowy”.

4. Profile genetyczne

„Genetyczny odciska palca”, jest dla każdego z nas indywidualnym i niepowtarzalnym opisem (oprócz bliźniąt jednojajowych).

Aby go ustalić eksperci badają konkretne miejsca na DNA tzw. markery.

Każdy z nich ma określoną ilość powtórzeń motywów nukleotydowych, którą przedstawiamy Państwu na wyniku w formie dwóch liczb.

Wiąże się to z faktem, że połowę tych motywów dziedziczymy po ojcu, połowę po matce. Ich kolejność w jednej linii nie ma znaczenia dla wyniku.

5. Marker

Jest konkretnym miejscem na DNA, który zawiera nukleotydy w określonej kolejności.

Dzięki nim możemy ustalić profil genetyczny i jednoznacznie wykluczyć lub potwierdzić ojcostwo.

Każdy marker nosi unikatową międzynarodową nazwę, np.: PentaE lub D2S441.

Aby zagwarantować Państwu jeszcze większą pewność otrzymanego wyniku badamy w laboratorium testDNA aż 24 markery w przeciwieństwie do standardowych 16.

6. Numer próbki

Inaczej sample ID. Nadajemy go automatycznie w laboratorium po przyjęciu Państwa próbki i towarzyszy jej na każdym etapie analizy.

Numer jest unikatowy i przypisany do konkretnego materiału badawczego, dlatego żadna inna próbka nie może nosić tego samego numeru.

Dzięki temu możemy zlokalizować Państwa zlecenie.

7. Opis metody

Punkt ten zawiera informacje wg jakiej procedury badawczej pracuje nasze laboratorium oraz jakie stosuje główne odczynniki i na jakim sprzęcie pracuje.

W celu kontroli jakości pracy, mamy obowiązek informować Polskie Centrum Akredytacji o każdej zmianie w procedurze badawczej stosowanej w laboratorium testDNA.

8. Wynik prawdopodobieństwa w ocenie zgodności

W celu ustalenia ojcostwa, po zbadaniu próbek i ustaleniu profili genetycznych dziecka i domniemanego ojca, wyniki poddajemy analizie.

Używamy do tego autorskiego programu Paternity Index, który pozwala na obliczenie jak często dany allel (liczba) występuje w populacji.

W efekcie uzyskują Państwo pewny i jednoznaczny wynik wykluczający lub potwierdzający ojcostwo.

Według zaleceń Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminalistyki wynik potwierdzający ojcostwo z bardzo wysokim prawdopodobieństwem to tak, w którym uzyskujemy wartość powyżej 99,9999%.

Natomiast wynik wykluczający ojcostwo stanowi zawsze 0%.

Przeczytaj: Dlaczego ojcostwo zostaje potwierdzone w ponad 99,9999% a nie w 100%

9. Informacja o jednostce wykonującej test

Znajdą tu Państwo komplet informacji o naszym laboratorium.

10. Podpisy osób wykonujących i zatwierdzających test

Na wyniku podpisują się wysokowykwalifikowani eksperci laboratorium testDNA.

Specjalizujący się w technikach biologii molekularnej oraz posiadający prestiżowe certyfikaty międzynarodowych sympozjów.

Badanie ojcostwa w ciąży – certyfikaty

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej


MediRaty
Zadzwoń terazZadzwoń teraz