Sympozja i szkolenia

Pracownicy laboratorium testDNA nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w prestiżowych sympozjach i szkoleniach. Każde z nich zakończyło się nadaniem stosownego certyfikatu.

Sympozjum Genetyki Sądowej

W dniach 7 i 8 kwietnia 2016 roku specjaliści laboratorium testDNA wzięli udział w Sympozjum Genetyki Sądowej, połączonym z warsztatami dotyczącymi dwóch istotnych aspektów współczesnej genetyki sądowej: wykorzystanie programu LRmix Studio służącego do interpretacji mieszanych profili DNA oraz wykorzystanie programu Snipper służącego m.in. do predykcji pochodzenia ancestralnego.


Sympozjum Genetyków Sądowych

21 kwietnia 2015 roku specjaliści testDNA uczestniczyli w Sympozjum Genetyków Sądowych, poświęconemu zoptymalizowanemu podejścia do analizy Y-STR i mtDNA oraz najnowszym technologią i produktom wykorzystywanym w badaniach DNA.


 


Umów badanie