Nasz zespół

Nasz zespół tworzy doświadczona kadra i specjaliści: diagności laboratoryjni, biotechnolodzy, eksperci z zakresu kryminalistyki i identyfikacji osobniczej oraz ds. ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa. Współpracujemy także z lekarzami ze specjalizacją z ginekologii i położnictwa oraz genetyki oraz z ekspertami z Polski i zza granicy.

Posi­adamy wielo­let­nie doświad­cze­nie w zakre­sie gene­tyki oraz diag­nos­ty­czno-naukowe, zdobyte i nadal posz­erzane w ośrod­kach kra­jowych i zagranicznych. Nasz zespół podnosi swoje umiejętności poprzez udział w sympozjach i szkoleniach. Wyróżnia nas także najwyższy poziom jakości obsługi klienta, odpowiadający światowym standardom.

Dział Laboratoryjny

 

Barbara Prokurat

mgr Barbara Prokurat

Dyrektor ds. operacyjnych

Z zawodu biotechnolog. Studia ukończyła w 2003 r. na Uniwersytecie Wrocławskim ze specjalizacją Genetyka Molekularna. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie Jednostkami Służby Zdrowia” na Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum.

Od 2012 r. pełni również rolę biegłego sądowego z zakresu ustalania ojcostwa i pokrewieństwa biologicznego w okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach. Regularnie opracowuje ekspertyzy na zlecenie polskich sądów i prokuratury oraz policji. Jest także pełnomocnikiem zarządu obejmującym swoim zakresem przygotowanie i nadzór nad wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025, regulującej pracę laboratoriów badawczych. Z testDNA związana od 2004 roku.

 nasz zespół

mgr Ewa Rzeszuto

Zastępca kierownika działu ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa

Z wykształcenia biotechnolog (studia ukończyła na Politechnice Śląskiej) oraz absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Analityki Medycznej na Śląskim Uniwersytecie Medycznym.  Z testDNA związana jest od 2017 roku.  Na co dzień zajmuje się realizacją testów na ojcostwo i pokrewieństwo a także badań genetycznych na materiale poronnym (ustalenie płci płodu oraz przyczyny poronienia).

Pomimo młodego wieku posiada dużą wiedzę i doświadczenie, którymi chętnie dzieli się z koleżankami a także studentami.Prowadzi zajęcia praktyczne ze studentami Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jako zastępca kierownika działu ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa w czasie jego nieobecności czuwa nad tym, aby praca przebiegała zgodnie z określonymi procedurami. Uczestniczka wielu szkoleń w tym m.in.:

  • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa KRIMED „Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej”
  • Szkolenie online w zakresie metod identyfikacji genetycznej zorganizowane przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Polskojęzyczną Grupę Roboczą (ISFG-PL)
  • I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa QF-PCR pt. „Zastosowanie zestawu Devyser Compact v3 do badania aneuploidii wybranych chromosomów u płodu oraz kontaminacji materiałem matczynym”
 nasz zespół

mgr Krystyna Szymczyk

Zastępca Koordynatora Laboratorium, Kierownik ds. Technicznych

Mgr Biotechnologii, Diagnosta Laboratoryjny, Zastępca Koordynatora Laboratorium, Kierownik ds. Technicznych, Biegły sądowy w okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach z zakresu ustalania ojcostwa i pokrewieństwa biologicznego. Od maja 2021 została ustanowiona biegłym sądowym w okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach z zakresu ustalania ojcostwa i pokrewieństwa biologicznego.
Mgr Biotechnologii, Diagnosta Laboratoryjny, Zastępca Koordynatora Laboratorium, Kierownik ds. Technicznych.
Studia ukończyła w 2011 roku na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2017 roku została absolwentką studiów podyplomowych w zakresie analityki medycznej na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

 nasz zespół

mgr Ewa Wrężlewicz

Diagnosta laboratoryjny

To diagnosta laboratoryjny z prawdziwym powołaniem. Z testDNA związana jest od 2018 roku. Na co dzień opiekuje się działem diagnostyki medycznej. Dba o to, aby wszystkie badania medyczne takie jak kariotyp, trombofilia, celiakia, testy alergiczne, badania KIR i HLA-C realizowane były nie tylko zgodnie z obowiązującymi procedurami, ale także terminowo, a wydawane wyniki były pewne.

Z zawodu jest biotechnologiem. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Analityki Medycznej. Swoją wiedzą chętnie dzieli się prowadząc zajęcia ze studentami kierunku analityka Medyczna w ramach przedmiotu Praktyczna Nauka Zawodu.

 Katarzyna Sztajer

mgr Katarzyna Sztajer

Diagnosta laboratoryjny

Studia ukończyła w 2011 roku na wydziale Automatyki Elektorniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach na specjalizacji Bioinformatyka. W 2017 roku została absolwentką studiów podyplomowych w zakresie analityki medycznej na Wydziale Farmaceutycznym Lubelskiego Uniwersytetu Medycznego.Z testDNA związana od 2021 roku. Na co dzień realizuje badania z zakresu ustalania ojcostwa i pokrewieństwa a także badania materiału poronnego pod kątem wad genetycznych u płodu, które mogły przyczynić się do poronienia.
Jest audytorem wewnętrznym systemu zarządzania w laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

 Marta zawiła

mgr Marta Zawiła

Diagnosta laboratoryjny

Z wykształcenia diagnosta laboratoryjny. Ukończyła studia na kierunku Analityka Medyczna na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Do zespołu testDNA dołączyła w 2020 roku. Zajmuje się realizacją testów na ojcostwo i pokrewieństwo oraz badań z zakresu diagnostyki przyczyn poronienia (badania genetyczne materiału poronnego). Ciągle poszerza zakres swojej wiedzy uczestnicząc w różnych szkoleniach oraz konferencjach.

 Anna Leśniowska

mgr Anna Leśniowska

Diagnosta laboratoryjny

Skończyła studia w 2012 roku na kierunku Analityka Medyczna na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. W 2015 r została absolwentką studiów podyplomowych Biologii Molekularnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ania jest diagnostą laboratoryjnym z wieloletnim doświadczeniem. Z testDNA związana od 2022 r.Na co dzień zajmuje się realizacją testów na ojcostwo i pokrewieństwo a także badań genetycznych na materiale poronnym (ustalenie płci płodu oraz przyczyny poronienia).

 Karolina Kordalska

mgr Karolina Kordalska

Diagnosta laboratoryjny

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kierunku Analityka Medyczna. Z testDNA związana od 2021r. na stanowisku diagnosty laboratoryjnego. Na co dzień zajmuje się wykonywaniem badań genetycznych takich jak: nietolerancje pokarmowe, diagnostyka alergii, kariotyp czy niepłodność.

 Magdalena Hankus

mgr Magdalena Hankus

Diagnosta laboratoryjny

Pracę w testDNA rozpoczęła w 2022r. Wspiera dział laboratoryjny w zakresie wykonywania badań genetycznych w kierunku nietolerancji pokarmowych oraz leczenia niepłodności.Z wykształcenia Biotechnolog. Studia pierwszego stopnia ukończyła na wydziale chemicznym na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, natomiast tytuł magistra zdobyła na Politechnice Śląskiej.

 nasz zespół

mgr Karolina Barańska

Diagnosta laboratoryjny

W 2020 roku ukończyła studia na kierunku Analityka Medyczna na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Swoją przygodę z testDNA rozpoczęła w tym samym roku. Na stanowisku diagnosty laboratoryjnego zajmuje się realizacją testów na ojcostwo i pokrewieństwo a także badań genetycznych na materiale poronnym (ustalenie płci płodu oraz przyczyny poronienia). Bierze czynny udział w monitorowaniu ważności wyników, poprzez regularne analizowanie dokładności pomiarów oraz udział w międzynarodowej certyfikacji laboratorium.

 Martyna Czerkawska

mgr Martyna Czerkawska

Diagnosta laboratoryjny

Tytuł magistra uzyskała w 2020r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w Instytucie  Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska na kierunku Biotechnologii. Po studiach swoje doświadczenie zdobywała w pracowni genetyki. W testDNA pracuje od 2022 roku, gdzie zajmuje się realizacją badań genetycznych pod kątem bezpłodności oraz nietolerancji pokarmowych.

 Natalia Kasprzyk

mgr Natalia Kasprzyk

Diagnosta laboratoryjny

W 2021 roku ukończyła studia na Śląskim Uniwersytecie Medycznym na kierunku Analityka Medyczna.
Swoją przygodę z testDNA rozpoczęła w 2022 r. obejmując stanowisko diagnosty laboratoryjnego w zakresie badań w kierunku nietolerancji pokarmowych oraz diagnostyki niepłodności.

Dział obsługi klienta, marketingu i administracji

Siedlinska

Magdalena Łyźniak – Kierownik Działu Obsługi Klienta

ElwiraPoslajko

Elwira Posłajko – Kierownik Działu Marketingu

 

 Wiechec

Współpraca:

Dr hab. n. med. Marcin Wiecheć

specjalista położnictwa i ginekologii

Wysoko wykwalifikowany specjalista z zakresu badań rozstrzygających – szczególnie biopsji kosmówki, amniopunkcji, kordocentezy. Dziewięć lat temu uzyskał specjalizację II stopnia z położnictwa i ginekologii. W latach 2008–2009 pracował jako lekarz specjalista (Specialist Registrar) w Oddziale Medycyny Płodowej (Centre of Fetal Care), Imperial College Healthcare, Queen Charlote’s and Chelsea Hospital. Dodatkowo odbył staże doskonalające m.in. w Yale University Fetal Maternal Medicine Department, 2006 r. Jako jedyny Polak jest członkiem International Faculty of ISUOG. Od 2014 roku pełni funkcję  Przewodniczącego Sekcji Ginekologii, Położnictwa i Diagnostyki Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Czytaj więcej >

 Poludniewski

Dr n. med. Grzegorz Południewski

specjalista ginekologii i położnictwa

Znany i polecany lekarz ginekolog oraz położnik. Absolwent Akademii Medycznej w Białymstoku. Do 2000 roku pełnił funkcję  adiunkta w Instytucie Położnictwa i Ginekologii w Warszawie. Aktualnie prowadzi prywatną praktykę lekarską. Jego zainteresowania zawodowe oscylują wokół antykoncepcji, nowoczesnego prowadzenia ciąży, profilaktyki nowotworów oraz leczenia niepłodności. Propaguje wiedzę z obszaru zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego. Jest także autorem publikacji i książek o zdrowiu seksualnym, antykoncepcji oraz szerokim promowaniu zdrowia, skierowanych do młodzieży.


Umów badanie