Badania na ojcostwo w ciąży - jak ustalić ojcostwo w ciąży?

Badania na ojcostwo w ciąży

Badania na ojcostwo w ciąży

Badania na ojcostwo w ciąży dają równie pewny wynik jak po urodzeniu dziecka. Próbki do tego testu pobrać można na dwa sposoby: izolując je z krwi matki (od 8. tygodnia ciąży) lub podczas badań prenatalnych (po 11. lub 15. tygodniu). Drugi sposób pobierania próbek daje jednocześnie możliwość sprawdzenia, czy dziecko nie ma wad genetycznych.

Badania na ojcostwo w ciąży – próbki z krwi matki

Z tej metody pobierania próbek skorzystać można już od 8 tygodnia ciąży, kiedy w krwiobiegu matki znajduje się wystarczająco dużo materiału genetycznego dziecka. Pobranie próbek polega na pobraniu krwi od kobiety – jak podczas badań morfologicznych. Jest to więc szybkie, wygodne i nie wymaga przygotowań. Następnie specjalista izoluje DNA dziecka, które jest unikalne i niezmienne przez całe życie. Do testu konieczne jest również pobranie próbki od mężczyzny z wymazu z policzka.

Laboratorium ustala później profile genetycznego dziecka, mężczyzny i matki. Są to tzw. „genetyczne odciski palca”, które każdy dziedziczy w połowie po matce i w połowie po ojcu. Porównanie profili genetycznych umożliwia wiarygodne i pewne wykluczenie lub potwierdzenie ojcostwa, a tym samym – uzyskanie spokoju już w ciąży.

Badania na ojcostwo w ciąży – inne próbki

Badanie ojcostwa w ciąży można również wykonać na podstawie fragmentów kosmówki lub płynu owodniowego. Pobranie tych próbek ma miejsce w czasie badań prenatalnych – biopsji kosmówki od 11. tygodnia ciąży lub amniopunkcji od 15. tygodnia. Ten sposób pobierania próbek umożliwia jednoczesne zbadanie dziecka pod kątem obecności wad genetycznych, np. zespołu Downa czy zaniku mięśniowego, co zapewnia dodatkowo spokój co do zdrowia dziecka.

Próbka DNA dziecka porównywana jest z próbkami matki i mężczyzny. Mogą one pochodzić z wymazu z policzka albo mikrośladów. Mikrośladami mogą być natomiast np. zużyte chusteczki higieniczne, włosy z cebulkami, używane sztućce czy niedopałki papierosa. Muszą to być takie elementy, na których znajduje się materiał genetyczny badanej osoby. Niezależnie od sposobu pobierania próbek, wynik testu DNA jednoznacznie wyklucza albo potwierdza ojcostwo także w ciąży.


Zobacz też:


Umów badanie