Badanie DNA na ojcostwo w ciąży - na czym polega?

Badanie DNA na ojcostwo w ciąży

Badanie DNA na ojcostwo w ciąży

Przed narodzinami dziecka również można zyskać pewność co do ojcostwa, wykonując wiarygodne badanie DNA na ojcostwo w ciąży. Polega ono na pobraniu próbek DNA dziecka, matki i mężczyzny, a następnie ich porównaniu. Próbki dziecka pobrać można z krwi matki (od 8 tygodnia ciąży) albo fragmentów kosmówki lub płynu owodniowego (po 11. lub 15. tygodniu).

Badanie DNA na ojcostwo w ciąży – próbki z krwi matki

Ten sposób pobierania próbek pozwala na wykonanie testu na ojcostwo już po 10. tygodniu ciąży. Próbka krwi pobierana jest od matki – przypomina to badanie morfologiczne, jest więc szybkie i wygodne, nie wymaga też przygotowań. Z krwi kobiety izolowane jest DNA dziecka. To możliwe, ponieważ w krwiobiegu matki znajduje się materiał genetyczny dziecka, a na tym etapie ciąży jest go już wystarczająco dużo, by badanie DNA na ojcostwo w ciąży było pewne. Próbkę pobrać trzeba też od mężczyzny, a jest nią wymaz z policzka.

Po pobraniu próbek i wyizolowaniu DNA, laboratorium ustala profile genetyczne, a następnie je ze sobą porównuje. Każdy człowiek ma swój unikalny profil genetyczny i dziedziczy go w połowie od każdego z rodziców, dlatego takie ich zestawienie umożliwia wykluczenie albo potwierdzenie ojcostwo.

Badanie DNA na ojcostwo w ciąży – inne próbki

Inny sposób pobierania próbek polega na pobraniu fragmentów kosmówki lub płynu owodniowego w czasie badań w ciąży. Można zrobić to podczas biopsji kosmówki (po 11. tygodniu ciąży) albo amniopunkcji (po 15. tygodniu). Przy wyborze tego sposobu pobierania próbek istnieje możliwość jednoczesnego zbadania, czy dziecko nie ma żadnych wad genetycznych, m.in. zespołu Downa. Dzięki temu uzyskuje się podwójną pewność – co do ojcostwa i zdrowia.

Z próbki dziecka specjalista ustala jego profil genetyczny, który następnie porównuje z profilami matki i mężczyzny. Od kobiety i domniemanego ojca pobiera się materiał genetyczny z wymazu a policzka albo przedmiotów takich jak np. używana szczoteczka do zębów, zużyta guma do żucia czy włosy z cebulkami. Wynik testu jest pewny i jednoznaczny.


Zobacz też:


Umów badanie