Dr hab. med. Małgorzata Świątkowska-Freund, prof. nadzwyczajny Dr hab. med. Małgorzata Świątkowska-Freund, prof. nadzwyczajny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego eg: - Ojcostwo prenatalne

Dr hab. med. Małgorzata Świątkowska-Freund, prof. nadzwyczajny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr hab. med. Małgorzata Świątkowska-Freund, prof. nadzwyczajny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest specjalistą położnictwa i ginekologii oraz perinatologii.

Jej głównym miejscem zatrudnienia jest Klinika Położnictwa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie pełni funkcję Zastępcy Kierownika Kliniki. Jest również Prezesem Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej i członkiem Zarządu Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Prywatnie od 2000 roku pracuje w Pomorskim Centrum Diagnostyki i Terapii Prenatalnej w Gdańsku.

Specjalizuje się w położnictwie, a w szczególności w diagnostyce i terapii prenatalnej. Zajmuje się diagnostyką wad i chorób płodu, ustalaniem dalszego postępowania z ciężarnymi, u których zdiagnozowano tego typu schorzenia.

W ramach pracy w Klinice Położnictwa przeprowadza zabiegi operacyjne u płodów jeszcze przed ich urodzeniem. Szczególnym obiektem jej zainteresowań od 2004 roku są powikłania ciąż wielopłodowych, zwłaszcza takie, których leczenie polega na wykonywaniu różnego rodzaju zabiegów inwazyjnych.


Umów badanie