Metoda badania ojcostwa w ciąży - na czym polega test DNA
Pon-pt. 7.00-22.00, Sb-ndz. 9.00-21.00

Metoda badania ojcostwa w ciąży z krwi

Badanie wykonywane jest przy użyciu najdokładniejszej metody nieinwazyjnego ustalania ojcostwa nienarodzonego dziecka. W przypadku tego testu stosuje się wysoce zaawansowaną technologię mikromacierzy DNA SNP.

Metoda badania – mikromacierz DNA typu SNP

Mikromacierze DNA typu SNP to niewielkie płytki, na które naniesiono wiele tysięcy sond. Każda z nich jest specyficzna tylko dla jednego genu. Tak przygotowana płytka umieszczana jest w komorze hybrydyzacyjnej i zostaje poddana analizie w czytniku laserowym. Na ekranie komputera laborant widzi setki tysięcy małych, kolorowych kropek. Każda z tych kropek odpowiada jednej sondzie. Z kolei każda sonda identyfikuje określony lokus (SNP).

500px-Cdnaarray

Fragment mikromacierzy dwukolorowej cDNA w powiększeniu. Mangapoco [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons

Ta nowoczesna metoda umożliwia analizę praktycznie całego genomu człowieka w trakcie jednego badania. Dlatego też znalazła ona bardzo szerokie zastosowanie w medycynie oraz farmacji. Wykorzystuje się ją m.in. do poznawania mechanizmów chorobotwórczych, identyfikacji wskaźników pozwalających na ocenę ryzyka rozwoju nowotworów czy też do określenia nowych obiektów, na których powinno koncentrować się działanie leków.

Stosowanie technologii mikromacierzy DNA umożliwia postawienie dokładniejszej diagnozy i dostosowanie leczenia do indywidualnego przypadku pacjenta. Mikromacierze SNP wykorzystywane są także do wykrywania nieprawidłowości w materiale genetycznym tzn. chorób genetycznych takich jak np. zespół Downa, Edwardsa, Patau itp.

Ta sama technologia tak szeroko stosowana w nowoczesnej medycynie jest wykorzystywana również do badania pokrewieństwa. Jej zaletą jest bardzo duża dokładność. Analizie podlega tutaj aż do 2304 loci (markerów DNA). Podczas, gdy w tradycyjnym badaniu ojcostwa wykonywanym po urodzeniu dziecka jest to zwykle od 16 do 34 markerów DNA. Ta rozbieżność wynika stąd, iż materiał genetyczny dziecka izolowany z krwioobiegu matki jest często niekompletny, co utrudnia analizę. Tylko zastosowanie bardzo dokładnej i czułej metody pozwala na uzyskanie pewnego wyniku i tak też jest w tym przypadku.

Dlaczego w przypadku badania ojcostwa z krwi matki na wyniku nie ma profili genetycznych badanych osób?

Ze względu na to, że analizie podlega w tym wypadku nie 24 markery DNA a aż do 2304 markerów DNA ich umieszczenie na wyniku jest niemożliwe. Taki wydruk pod względem objętości stanowiłby kilkuset stronicową książkę. Z kolei dla samego pacjenta taki profil nie ma żadnej wartości informacyjnej. Dopiero jego zaawansowana analiza przy użyciu specjalistycznego oprogramowania pozwala na uzyskanie wyniku badania.

Badanie ojcostwa z krwi – certyfikaty

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej

 

 


Skip to content
Zadzwoń teraz