Test na ojcostwo w czasie ciąży cena - od czego zależy?

Test na ojcostwo w czasie ciąży cena

test na ojcostwo w czasie ciąży cena Test na ojcostwo w czasie ciąży może mieć różną cenę, zależną w największym stopniu od sposobu pobierania próbek DNA dziecka. Wynosi ona ok. 2000-6000 złotych. Można skorzystać z dwóch sposobów pobierania próbek: z krwi matki lub podczas badań w ciąży z fragmentów kosmówki albo płynu owodniowego. Niezależnie od ceny i próbek, wynik testu na ojcostwo w ciąży jest zawsze pewny.

Test na ojcostwo w czasie ciąży – cena przy próbkach z krwi

Przy wykorzystaniu próbek wyizolowanych z krwi matki, cena to ok. 6000 złotych. Izolacja DNA dziecka możliwa jest już od 8.tygodnia ciąży. A to dlatego, że materiał genetyczny dziecka krąży w jej krwiobiegu już wtedy w ilości, pozwalającej na realizację wiarygodnego testu. Krew pobiera się od matki (jak przy pobieraniu krwi do zwykłych badań), a potem izoluje DNA dziecka. Pobranie próbki zapewnia szybkość i wygodę.

Test na ojcostwo w ciąży przebiega tak samo jak po narodzinach. Specjalista musi więc porównać DNA dziecka z DNA domniemanego ojca (wymaz z policzka), ustalając ich profile genetyczne. Ich zestawienie i porównanie to gwarancja pewnego wykluczenia bądź potwierdzenia ojcostwa.

Test na ojcostwo w czasie ciąży – cena przy innych próbkach

Przy pobraniu próbek w czasie badań prenatalnych do testu na ojcostwo w czasie ciąży cena wynosi ok. 2000-2500 złotych. Korzysta się wtedy z fragmentów kosmówki lub płynu owodniowego pobranych podczas biopsji kosmówki – od 11. tygodnia ciąży albo amniopunkcji od 15. tygodnia. Decydując się na pobranie próbek tym sposobem, możliwe jest jednoczesne wykrycie obecności ewentualnych wad genetycznych, np. zespołu Downa lub zaniku mięśni. Zyskać można więc pewność co do ojcostwa i spokój co do zdrowia dziecka.

Tak jak w przypadku testu z krwi matki, DNA dziecka porównuje się z materiałem genetycznym mężczyzny i kobiety. Pobiera się je w formie wymazów z policzka albo mikrośladów, czyli np. włosów z cebulkami, zużytej gumy do żucia, używanych sztućców lub niedopałka papierosa. Każda próbka daje taką samą pewność wyniku.


Zobacz też:


Umów badanie