Test ojcostwa w ciąży - zawsze pewny i jednoznaczny

Test ojcostwa w ciąży

Test ojcostwa w ciąży Test ojcostwa w ciąży można wykonać już  od 10. tygodnia ciąży. Pobiera się wtedy krew od matki, z której izolowane jest DNA dziecka. Po 11. albo 15. tygodniu ciąży istnieje możliwość pobrania próbek w inny sposób – z fragmentów kosmówki albo płynu owodniowego. Ten sposób umożliwia jednoczesne wykrycie ewentualnych wad genetycznych dziecka. Wynik testu ojcostwa w ciąży jest równie pewny jak po urodzeniu.

Test ojcostwa w ciąży z próbek krwi od matki

Od matki pobiera się krew, w której krwiobiegu krąży materiał genetyczny dziecka wystarczający do wykonania wiarygodnego testu ojcostwa w ciąży. Pobranie wygląda jak badanie morfologiczne krwi, więc nie należy się go obawiać. Ten sposób pobierania próbek można zrealizować już od 8. tygodnia ciąży, co pozwala zyskać pewność co do ojcostwa na wczesnym etapie.

Do testu konieczne jest pobranie również próbki od mężczyzny z wymazu z policzka. Laboratorium może dzięki temu ustalić profile genetyczne wszystkich badanych osób, które są dla każdego unikalne i dziedziczone po rodzicach. Ustalenie i porównanie profili DNA gwarantuje pewne wykluczenie albo potwierdzenie ojcostwa.

Test ojcostwa w ciąży z innych próbek

Można także pobrać próbki DNA dziecka w czasie badań prenatalnych, by jednocześnie zbadać je pod kątem obecności wad genetycznych. Dzięki temu nie tylko wyklucza lub potwierdza się ojcostwo, ale również dostarcza wiedzy na temat zdrowia malucha.

Po 11. albo 15. tygodniu ciąży istnieje możliwość pobrania próbek DNA z fragmentów kosmówki albo płynu owodniowego podczas badań prenatalnych – biopsji kosmówki albo amniopunkcji. Test ojcostwa w ciąży z tego typu próbek przebiega tak samo jak ten z krwi matki, a więc ustala się profile DNA, porównuje je ze sobą i wydaje wynik – zawsze pewny i jednoznaczny.

Od matki i mężczyzny DNA pobiera się z wymazu z policzka albo mikrośladów, czyli elementów, które zawierają ich materiał genetyczny. Mogą to być więc np. włosy z cebulkami, niedopałki papierosa, używana szczoteczka do zębów czy chusteczka ze śliną lub krwią.


Zobacz też:


Umów badanie