Ustalenie ojcostwa w ciąży - możliwe już od 10 tygodnia

Ustalenie ojcostwa w ciąży

Ustalenie ojcostwa w ciąży Ustalenie ojcostwa w ciąży jest tak samo pewne jak po narodzinach dziecka. Można wykonać je już po 10. tygodniu ciąży (próbka DNA dziecka izolowana jest z krwi matki) lub po 11. albo 15. tygodniu – w czasie badań prenatalnych (próbka z fragmentów kosmówki lub płynu owodniowego). Drugi sposób pobierania próbek umożliwia jednoczesne zbadanie dziecka pod kątem wad genetycznych.

Ustalenie ojcostwa w ciąży – próbki z krwi

Po 10. tygodniu ciąży można ustalić ojcostwo, pobierając do analizy próbkę krwi matki. Jak to możliwe? W krwiobiegu kobiety krąży DNA dziecka, a w tym okresie jest go już wystarczająco dużo, by test DNA był pewny. Po pobraniu krwi (co przypomina szybkie i komfortowe badanie morfologiczne) laboratorium izoluje więc z niej materiał genetyczny dziecka. DNA nie zmienia się i jest identyczne przez całe życie. Dlatego wynik testu DNA jest wiarygodny również w ciąży.

Od mężczyzny pobierana jest próbka z wymazu z policzka. Następnie ustala się profile genetyczne wszystkich badanych osób oraz je ze sobą porównuje. Profil dziedziczony jest w połowie po ojcu i w połowie po matce. Jest także unikalny i nie zmienia się, co daje możliwość jednoczesnego potwierdzenia lub wykluczenia ojcostwa.

Ustalenie ojcostwa w ciąży – inne próbki

Inny sposób pobierania próbek DNA dziecka polega na pobraniu fragmentów kosmówki lub płynu owodniowego w czasie badań prenatalnych. Ustalenie ojcostwa w ciąży może w takim przypadku nastąpić po 11. (biopsja kosmówki) lub 15. tygodniu (amniopunkcja). Co więcej, istnieje możliwość jednoczesnego sprawdzenia występowania ewentualnych wad genetycznych u dziecka (np. zespołu Downa). Dzięki temu uzyskuje się pewność nie tylko co do ojcostwa, ale także wiele ważnych informacji na temat zdrowia dziecka.

Próbki od mężczyzny oraz matki pobrać można zarówno z wymazów z policzka, jak i mikrośladów, czyli np. niedopałka papierosa, włosów z cebulkami czy zużytej gumy do żucia. Podobnie jak w przypadku próbek z krwi, laboratorium ustala profile genetyczne, porównuje je i przekazuje pewny wynik.


Zobacz też:


Umów badanie