Wybór testu na ojcostwo po narodzeniu dziecka

Wybór testu po narodzeniu dziecka

Badania ojcostwa wykonuje się w celu jednoznacznego ustalenia, czy dany mężczyzna jest biologicznym ojcem dziecka. Obecnie najbardziej skuteczną metodą jest test DNA, którego wynik wyklucza ojcostwo ze 100% pewnością lub potwierdza z prawdopodobieństwem powyżej 99,9%

Różne testy, jedna analiza DNA…

Ponieważ każdy z nas dziedziczy połowę materiału genetycznego od ojca i połowę od matki, można ustalić stopień pokrewieństwa między dzieckiem i domniemanym ojcem porównując ich materiał genetyczny. W tym celu pobiera się próbki od ojca i dziecka, a następnie zostaje z nich wyizolowane DNA, które poddawane jest dalszej analizie. Niezależnie od rodzaju test (wykonywanego po narodzinach dziecka) wygląda ona tak samo – wykorzystywane są te same odczynniki, ta sama aparatura i wykonuje są ten sam zespół laborantów.

…który test jest więc dla mnie?

Aby wybrać test należy rozważyć, w jakim celu jest nam potrzebny wynik (czy ma być wykorzystany w sądzie czy jedynie dla własnej informacji?), kto ma wziąć udział w badaniu (czy tylko ojciec i dziecko a może również matka?) i jakie są możliwości pobrania próbek od uczestników badania. Poniżej przedstawione są  krótkie charakterystyki poszczególnych testów wraz z plusami i minusami każdego z nich.

Test wykonywany dla własnej wiedzy

Jest to najczęściej wykonywany test DNA. Daje pewny i jednoznaczny wynik, a jego nieformalna procedura pozwala zachować największą dyskrecję. Chociaż wynik tego badania nie jest pełnowartościowym dowodem (sąd nie ma pewności czy próbki zostały pobrane od właściwych osób), może stanowić dowód wstępny..

Test jest właściwy dla Ciebie gdy:

 • wynik potrzebny jest dla Twojej własnej wiedzy lub chcesz go wykorzystać jako dowód wstępny w sprawie sądowej,
 • zależy ci na dyskrecji,
 • chcesz pobrać próbki samodzielnie w domu,
 • nie chcesz włączyć matki do badania,
 • zależy Ci na maksymalnym obniżeniu kosztów badania..

Plusy:

 • maksymalna dyskrecja,
 • badanie może odbyć się bez udziału matki,
 • próbki można samodzielnie pobrać w domu,
 • można wykorzystać wymazy z policzka lub próbki niestandardowe (np. włosy z cebulkami, plamy krwi, gryzak dziecięcy, niedopałek papierosa),
 • niższa cena w przypadku użycia wymazów z policzka,
 • badanie można wykonać również wtedy gdy ojciec nie żyje.

Minusy:

 • wynik testu nie stanowi pełnowartościowego dowodu w sądzie,
 • w przypadku próbek mikrośladowych trzeba mieć 100% pewność, że pochodzą od właściwych osób.

.

Kto bierze udział w badaniu: dziecko i domniemany ojciec. Matka może wziąć udział, ale nie ma takiej konieczności.

Jakie próbki są badane: wymazy z policzka lub próbki niestandardowe.

 

Test dla celów sądowych 

Dzięki zachowaniu procedury sądowej badania, wynik takiego testu jest pełnowartościowym dowodem dla sądu. Pobranie próbek w postaci wymazów z policzka odbywa się w placówce medycznej w obecności świadków i lekarza bądź diagnosty wyznaczonego przez biegłego sądowego. Do wyniku dołączona jest ekspertyza..

Test jest właściwy dla Ciebie gdy:

 • chcesz wykorzystać wynik testu w sądzie,
 • zależy ci na formalnej procedurze badania i pobraniu próbek w placówce medycznej,
 • w badaniu mają wziąć udział trzy osoby – dziecko, domniemany ojciec i matka..

Plusy:

 • wynik jest pełnowartościowym dowodem dla sądu,
 • równoczesne ustalenie macierzyństwa,
 • ekspertyza wystawiona przez eksperta pełniącego funkcję biegłego sądowego,

Minusy:

 • mniejsza dyskrecja w porównaniu z badaniem dla własnej wiedzy,
 • konieczność uczestnictwa matki w badaniu,
 • wyższa cena badania w porównaniu do testu prywatnego (w oparciu o wymazy)..

Kto bierze udział w badaniu: dziecko, domniemany ojciec i matka.

Jakie próbki są badane: wymazy z policzka od wszystkich uczestników testu.

Test w oparciu o mikroślady

Gdy nie ma możliwości pobrania wymazów z policzka od wszystkich uczestników badania, wówczas można przeprowadzić test w oparciu o próbki niestandardowe, tzw. mikroślady. Są to wszelkie przedmioty, na których może znajdować się DNA badanej osoby np. plamy krwi, włosy z cebulkami, szczoteczka do zębów itp..

Test jest właściwy dla Ciebie gdy:

 • nie możesz pobrać wymazów z policzka od wszystkich uczestników badania,
 • zależy Ci na dyskrecji przy pobraniu próbek..

Plusy:

 • możliwość dyskretnego wykonania badania,
 • możliwość wykonania badania gdy nie ma dostępu do dziecka lub ojca, również po jego śmierci..

Minusy:

 • wyższe ryzyko niepowodzenia badania (w porównaniu z wymazami) ze względu na możliwe zanieczyszczenia i niesterylność próbki,
 • wyższa cena w porównaniu do badania z wymazów.

.

W badaniu biorą udział: dziecko i domniemany ojciec. Matka może wziąć udział, ale nie ma takiej konieczności.

Badane są próbki: co najmniej od jednej osoby niestandardowe, od innych osób mogą być wymazy z policzka..

Jeśli masz pytania bądź wątpliwości, zapraszamy do kontaktu. Z chęcią doradzimy w wyborze rozwiązania najlepszego w Twojej sytuacji.


Umów badanie