Alimenty w czasie ciąży? Czy można się ubiegać o alimenty
Pon-pt. 7.00-22.00, Sb-ndz. 9.00-21.00
Alimenty w czasie ciąży

Alimenty w czasie ciąży?

Według polskiego prawa, kobieta może domagać się od ojca dziecka alimentów już za 3 miesiące ciąży, a także przez 3 miesiące po narodzinach dziecka. Musi jedynie uwiarygodnić, że dany mężczyzna jest ojcem jej dziecka. Chociaż test DNA może być dowodem dla sądu po narodzinach, może zostać wykonany jeszcze w ciąży, by mężczyzna zyskał pewność co do swojej odpowiedzialności.

Alimenty w czasie ciąży – uwiarygodnienie ojcostwa

Aby otrzymać należne alimenty w czasie ciąży, kobieta musi przed sądem udowodnić ojcostwo danego mężczyzny. Dowodami mogą być np. oświadczenia świadków czy dokumenty różnego typu. Wysokości alimentów w czasie ciąży jest zależna od tego, czy kobieta pracuje czy też nie. Sposób zapłaty oraz jej termin powinien zostać ustalony przez sąd.

Procedura uwiarygodnienia nie jest tożsama z ustaleniem ojcostwa, ponieważ, zgodnie z polskim prawem, może ono nastąpić dopiero po narodzinach dziecka. Jeśli do tego momentu mężczyzna nie uzna dziecka dobrowolnie, kobieta ma możliwość wystąpienia o ustalenie ojcostwa – sąd najprawdopodobniej zleci wykonanie sądowego testu na ojcostwo, który można wykonać już 2 dni po narodzeniu.

Alimenty w czasie ciąży – dobrowolne uznanie dziecka

Mężczyzna może dobrowolnie uznać dziecko jeszcze przed narodzinami, dzięki czemu stanie się jego prawnym ojcem. Ma on wtedy obowiązek wspierać finansowo najpierw ciężarną, a następnie również dziecko. Aby uznać dziecko nienarodzone, konieczne jest złożenie oświadczenia przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, konsulem lub sądem opiekuńczym.

Mężczyzna uznaje tam dziecko, co kobieta potwierdza – bez jej potwierdzenia (maksymalnie 3 miesiące od wypełnienia formalności przez mężczyznę) do uznania nie dojdzie. Jeśli zarówno mężczyzna, jak i matka złożą swoje oświadczenia, zostanie spisany akt uznania dziecka nienarodzonego, na którym znajdują się dane obojga rodziców oraz nazwisko, jakie przyjmie dziecko po urodzeniu. Czytaj więcej o uznaniu ojcostwa w ciąży >

Alimenty w czasie ciąży – test DNA na ojcostwo

Test DNA na ojcostwo w czasie ciąży jest testem prywatnym, jednak jego wynik może przekonać mężczyznę do uznania dziecka i/lub pomocy finansowej. Pewność co do ojcostwa powinna go bowiem skłonić do odpowiedzialności. Taki test wykonuje się z próbki DNA dziecka, która uprzednio musi być wyizolowana z krwi matki (od matki zostaje pobrana krew) lub fragmentów kosmówki bądź płynu owodniowego. Od mężczyzny pobrać można wymaz z policzka lub wykorzystać tzw. mikroślad, np. używaną szczoteczkę do zębów, maszynkę do golenia czy włosy z cebulkami.

Test DNA na ojcostwo w czasie ciąży można zrealizować już od 8. tygodnia ciąży. Bardzo szybko zyskuje się więc pewność co do ojcostwa. Wynik jest wiarygodny i pewny, niezależnie od sposobu pobierania próbek i tego, czy badanie wykonuje się w ciąży czy po urodzeniu dziecka. Czytaj więcej o badaniu na ojcostwo w czasie ciąży >


Zobacz też:

 


MediRaty
Zadzwoń terazZadzwoń teraz