Czy nieinwazyjny test na ojcostwo w ciąży jest pewny?

Czy nieinwazyjny test na ojcostwo w ciąży jest pewny?

Testy DNA na ojcostwo wykonuje się przeważnie dopiero po narodzinach dziecka. Czasem sytuacja wymaga jednak podjęcia szybszych i bardziej stanowczych działań. Stres wynikający z niewiedzy na temat biologicznego pokrewieństwa jest tym czynnikiem, który sprawia, że wiele przyszłych matek postanawia zlecić badanie w kierunku ustalenia ojcostwa na długo przed pojawieniem się dziecka.

Laboratoria genetyczne zapewniają nas, że badania DNA w kierunku ustalenia ojcostwa są w pełni wiarygodne, a pokrewieństwo między badanymi osobami zostaje określone z niemal 100% pewnością. Czy sytuacja wygląda podobnie jeśli chodzi o nieinwazyjne testy na ojcostwo w ciąży?

Badanie oparte na analizie płodowego DNA

W przypadku nieinwazyjnego testu na ojcostwo w ciąży materiał do badania stanowi nie wymaz z wewnętrznej strony policzka, lecz próbka ok. 10 ml krwi pobranej od matki oraz domniemanego ojca. To właśnie z osocza i surowicy ciężarnej kobiety izolowane jest DNA płodu (cffDNA, ang. cell free fetal DNA). Mimo iż ma ono postać krótkich i „poszarpanych” fragmentów współczesna genetyka doskonale radzi sobie z jego analizą. Badanie to jest całkowicie bezpieczne zarówno dla matki, jak i dla rozwijającego się płodu.

Z uwagi na fakt, że ilość cffDNA we krwi matki musi być odpowiednia, zaleca się aby test wykonywać od 8. tygodnia ciąży. W innym wypadku istnieje ryzyko, że krew trzeba będzie pobrać ponownie.

Z pozyskanych od domniemanego ojca oraz matki próbek krwi izoluje się DNA i na jego podstawie tworzy indywidualne profile genetyczne. Następnie przeprowadza się szczegółową analizę bioinformatyczną, która polega na porównaniu tych profili. Już do 10 dni roboczych od momentu wysłania materiałów do laboratorium wynik jest gotowy do odbioru.

Jaka jest pewność testu?

Czułość testu na ojcostwo w ciąży jest taka sama, jak badań wykonywanych już po przyjściu dziecka na świat. Ojcostwo zostaje potwierdzone z prawdopodobieństwem wynoszącym ponad 99,9%, bądź 100% wykluczone. W genetyce taki wynik określa się mianem „ojcostwa praktycznie dowiedzionego”.


Umów badanie