Czy poprzednie ciąże lub poronienia wpłyną na wynik testu ojcostwa?

Czy poprzednie ciąże lub poronienia będą miały wpływ na wynik testu na ojcostwo?

Wiele kobiet zgłaszających się do naszego laboratorium w celu wykonania prenatalnego testu na ojcostwo pyta czy poprzednie ciąże lub poronienia mogą wpłynąć na rezultat badania. Pacjentki zastanawiają się bowiem czy w takiej sytuacji może dość w jakikolwiek sposób do zafałszowania wyniku. Odpowiedź na postawione wyżej pytanie jest oczywista i brzmi NIE. Warto jednak wyjaśnić dlaczego.

Dwa sposoby dochodzenia ojcostwa w ciąży

Kwestię ojcostwa jeszcze na etapie prenatalnym da się rozstrzygnąć przy pomocy dwóch metod.

Pierwszą z nich jest badanie na ustalenie ojcostwa przy okazji diagnostycznych badań prenatalnych, do których zalicza się chociażby amniopunkcja czy biopsja kosmówki. W jednym jak i drugim przypadku próbkę do badania stanowi materiał pochodzący bezpośrednio z otoczenia płodu, a więc będzie nim albo kilka ml płynu owodniowego (amniopunkcja), albo niewielki wycinek zewnętrznej błony płodowej zwanej kosmówką (biopsja trofoblastu). Wszystkie pobrane materiały poddawane są następnie wnikliwej analizie genetycznej – część na obecność wad rozwojowych płodu, natomiast część w kierunku biologicznego ojcostwa.

Drugą metodą ustalania ojcostwa w ciąży jest nieinwazyjny, a zatem i całkowicie bezpieczny, test genetyczny, który to polega na analizie wolnego pozakomórkowego DNA płodu, znanego również jako cffDNA. Pojawia się ono w krwioobiegu każdej ciężarnej kobiety po niespełna kilku tygodniach od momentu zapłonienia, bardzo szybko jest z niego jednak usuwane – znika już na kilka godzin po porodzie.

Reasumując, poprzednie ciąże bądź poronienia nie wpłyną w żaden sposób na wynik prenatalnego badania ojcostwa (niezależnie od jego rodzaju), gdyż próbka, która zostanie wykorzystana podczas analizy będzie pochodziła wyłącznie od obecnego płodu.


Umów badanie