Zdaniem psychologa: dlaczego warto ustalać ojcostwo?
dlaczego warto ustalać ojcostwo

Dlaczego warto ustalać ojcostwo?

Autor: Olga Przybyłek, psychoterapeuta. Gabinet Psychoterapii Przystań w Katowicach

Ustalenie ojcostwa niesie ze sobą korzyści zarówno z punktu widzenia dziecka, jak i matki oraz mężczyzny. Dla każdej z tych osób będą one związane głównie ze sferą emocjonalną. Pewność co do tak ważnej kwestii jak ojcostwo zapewnia bowiem poczucie bezpieczeństwa i spokój – niezwykle istotne w życiu każdego człowieka.

Pozytywne relacje uczuciowe z rodzicami – niezbędne dla prawidłowego rozwoju dziecka

Potrzebuje ono relacji emocjonalnej i uczuciowej z obojgiem rodziców, a nie jedynie jednym z nich. Przy wątpliwościach co do ojcostwa pojawiających się w związku dochodzi do zaburzenia relacji między małżonkami czy partnerami. Związane z tą niepewnością podejrzenia nie tylko przyczyniają się do kryzysu w związku, ale również – silnych konsekwencji w życiu dziecka, a następnie dorosłego człowieka.

Dziecko, które wychowuje się w poczuciu niepewności co do biologicznych rodziców można porównać do drzewa o słabych korzeniach. Będzie miało problemy z rozwojem i wzrostem, ponieważ fundamenty, na których buduje swoją tożsamość, nie będą wystarczająco silne. Warto zdawać sobie sprawę, że kształtowanie tożsamości odbywa się od okresu niemowlęcego. „Więzy krwi” pozwalają identyfikować się z ojcem i matką, a brak pewności co do ojcostwa zaburza właśnie proces identyfikacji. Pojawia się chaos w świecie przeżyć i emocji, a struktura osobowości nie może się kształtować w sposób prawidłowy.

Niepewność, chaos i wysoki poziom lęku mogą powodować zarówno utratę poczucia bezpieczeństwa, jak i problemy z określeniem własnej tożsamości. Stają się one podłożem do pojawiania się różnego typu zaburzeń osobowości, np. psychoz.

Mężczyzna pewny ojcostwa utożsamia się ze swoim dzieckiem

Świadomość co do ojcostwa jest równie ważna dla mężczyzny. Pewność, którą daje ustalenie ojcostwa, umożliwia przeobrażenie się mężczyzny w ojca. Dzięki temu rozwija się u niego instynkt ojcowski, budowana jest także więź z dzieckiem, która pojawia się jeszcze zanim dziecko się urodzi.

Co więcej, pewność pomaga rozwijać opiekuńczość i troskliwość – cechy niezbędne przy opiekowaniu się nowonarodzonym dzieckiem. Jeśli mężczyzna jest całkowicie pewny ojcostwa, może utożsamić się ze swoim dzieckiem, tworząc fundament w procesie emocjonalnego i społecznego wychowywania dziecka. Ojciec jest dla dziecka osobą, która reprezentuje siłę, pomaga kształtować kręgosłup moralny, uczyć ról społecznych i odgrywa rolę w socjalizacji młodego człowieka. Pewna sytuacja co do ojcostwa obniża poczucie strachu i niepewności, a co więcej pozwala w pełni zaangażować się w wychowywanie dziecka i odpowiedzialną pomoc żonie lub partnerce.

Jeśli mężczyzna nie jest pewny swojego ojcostwa, nie ma możliwości zapewniania rodzinie stabilizacji i bezpieczeństwa. Wpływa to negatywnie również na związek, osłabiając więź między małżonkami lub partnerami i uniemożliwiając zbudowanie otwartej i głębokiej relacji. Niepewność uniemożliwia również stworzenie świadomych postaw rodzicielskich.

Pewność co do ojcostwa to dla kobiety gwarancja poczucia bezpieczeństwa

Pewność co do ojcostwa dziecka jest dla kobiety gwarancją spokoju, stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa. Przekłada się to bezpośrednio na rozwój dziecka w jej łonie i umożliwia rozpoczęcie planowania oraz przygotowań do narodzin. Atmosfera bezpieczeństwa, wzajemnego zrozumienia, miłości i szacunku pozwala harmonijnie rozwijać psychikę dziecka. Pewność co do ojcostwa już na etapie prenatalnym jest więc dla dziecka najpiękniejszym prezentem. Pozwoli mu ona nie tylko przeżyć dzieciństwo w zgodzie ze swoją tożsamością, ale również wejść w przyszłości pewnym krokiem w dorosłość.


Olga Przybyłek, psychoterapeutaOlga Przybyłek, psychoterapeuta. Gabinet Psychoterapii Przystań w Katowicach

Psycholog, psychoterapeuta, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła kompleksowe szkolenie z zakresu terapii krótkoterminowej w Polskim Instytucie Psychoterapii w Krakowie. Odbyła cykl szkoleniowy z zakresu terapii rodzin w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Katowicach. Uczestniczyła w szkoleniach z zakresu pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom. Ukończyła także Kurs z Zakresu Opieki Paliatywnej i Propedeutyki Medycyny Paliatywnej w Katowicach.

twojpsycholog.info.pl


Umów badanie