Geny kluczem do osiągnięcia szczęścia?

Geny kluczem do osiągnięcia szczęścia?

Geny kluczem do osiągnięcia szczęścia?

genetyka badania DNAWedług raportu United Nations World Happiness z 2013 roku narodem cieszącym się najwyższym poziomem szczęścia jest Dania. Kraj ten już od dłuższego czasu znajduje się na szczytach wszelkich rankingów dotyczących wskaźników zadowolenia z życia. Brytyjscy naukowcy zaczęli się więc zastanawiać nad przyczyną takiego stanu rzeczy.

Poziom zadowolenia z życia uwarunkowany genetycznie?

W eksperymentach prowadzonych przez specjalistów z University of Warwick’s Centre for Competitive Advantage in the Global Economy (CAGE) wykorzystano dane obejmujące 131 krajów. Celem tego naukowego przedsięwzięcia było potwierdzenie hipotezy mówiącej, że niektóre narody charakteryzują się pewną genetyczną przewagą, warunkującą poziom ich dobrego samopoczucia. Zestawienie danych z różnych państw dało bardzo interesujące i jednocześnie zaskakujące rezultaty. Okazało się bowiem, że im niższy był poziom dobrobytu danego kraju, tym większy dystans genetyczny dzielił go od mieszkańców Danii. Na poziom zadowolenia przedstawicieli poszczególnych narodów miały m.in. wpływ PKB, położenie geograficzne, kultura, religia oraz siła państwa opiekuńczego.

Mniejszy odsetek osób z krótszą wersją genu wśród Duńczyków i Holendrów

Przeprowadzone we wcześniejszych latach badania genetyczne sugerują istnienie związku pomiędzy poczuciem zadowolenia, a mutacją genu odpowiedzialną za zwrotne wychwytywanie serotoniny – neuroprzekaźnika decydującego m.in. o na naszym nastroju. Badania ujawniły, że różne długości wariantu genu o nazwie 5-HTTLPR określają prawdopodobieństwo wystąpienia depresji. Dowiedziono, że krótszy wariant genu powoduje wysoki poziom neurotyzmu oraz mniejsze zadowolenie z życia. Wśród Holendrów i Duńczyków stwierdzono znacznie mniejszy odsetek osób posiadających krótką wersję wspomnianego genu, a to może z kolei być powodem ich większego zadowolenia.

Następnie skupiono się na populacji amerykańskiej. Eksperci przeanalizowali dane dotyczące mieszkańców tego kontynentu, uwzględniając przy tym kwestię pochodzenia ich przodków. Wyniki tych badań pozwoliły odkryć istnienie niewytłumaczalnej pozytywnej zależności pomiędzy odczuwanym przez Amerykanów szczęściem, a przynależnością ich przodków do krajów o wysokim wskaźniku dobrobytu.

Markery genetyczne służące do pomiaru szczęścia

Uzyskane wyniki pokazują, w jaki sposób czynniki genetyczne mogą wpływać na poczucie zadowolenia u przedstawicieli różnych narodów. Eksperci podkreślają, że to nie PKB, a właśnie markery genetyczne powinny być głównym narzędziem wykorzystywanym do mierzenia poziomu naszego zadowolenia. Prowadzenie dalszych badań w tym zakresie jest jak najbardziej konieczne i uzasadnione.


Umów badanie