Jak wygląda wynik badania na ojcostwo w ciąży?

Jak wygląda wynik badania na ojcostwo w ciąży?

Nieinwazyjny test na ojcostwo w ciąży opiera się na analizie wolnego, pozakomórkowego DNA płodu znanego jako cffDNA, które pojawia się we krwi ciężarnej kobiety już po mniej więcej 32 dniach od momentu zapłodnienia. Materiał genetyczny płodu przedostaje się do krwioobiegu matki za pośrednictwem łożyska, a znika z niego na krótko po samym porodzie. Jak wygląda wynik takiego badania? 

Ilość płodowego DNA wzrasta wraz z wiekiem ciąży. Badanie można wykonać od 8 tygodnia ciąży – dopiero wówczas jego stężenie jest odpowiednio wysokie, a co za tym idzie pozwala na uzyskanie wiarygodnego wyniku. Do testu na ojcostwo w ciąży wykorzystuje się próbki krwi pobrane od matki oraz domniemanego ojca.

Skuteczność metody

Ze względu na swój bezinwazyjny charakter test na ojcostwo w ciąży nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia matki oraz rozwijającego się płodu. Czułość testu jest bardzo wysoka – ojcostwo zostaje potwierdzone na ponad 99,99% lub wykluczone ze 100% pewnością.

O czym informuje wynik testu

Analiza DNA na ojcostwo w ciąży z krwi trwa do 10 dni roboczych, po których upływie rezultat badania będzie gotowy do odbioru. Wynik ma postać dokumentu zawierającego wykres z uzupełniającą go interpretacją słowną.

W badaniach DNA na ojcostwo w ciąży wykorzystywana jest metoda Sekwencjonowania Nowej Generacji (NGS). Pozwala ona na identyfikację 317 000 markerów genetycznych określanych jako polimorfizmy pojedynczego nukleotydu (skrót. SNP, ang. Single Nucleotide Polymorphism). Następnie przy pomocy specjalistycznego programu komputerowego oblicza się prawdopodobieństwo z jakim badany mężczyzna może być biologicznym ojcem dziecka. Jak już wspomniano test może wykluczyć mężczyznę jako biologicznego ojca lub potwierdzić istnienie pokrewieństwa na ponad 99,99%. Pierwszy przypadek oznacza, że w DNA domniemanego ojca znaleziono markery genetyczne, które dziecko po nim odziedziczyło. Drugi przypadek wskazuje natomiast, że w DNA mężczyzny nie znaleziono markerów, które dziecko powinno po nim odziedziczyć.

Niejednoznaczny wynik testu

Mimo wysokiej skuteczności, jaką daje opisana wyżej metoda badania, czasem wynik analizy może zostać uznany za niejednoznaczny. Z takim przypadkiem będziemy mieć do czynienia np. wówczas, gdy w teście rozpatruje się ojcostwo dwóch blisko spokrewnionych ze sobą osób. W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie włączenie do analizy próbek od wszystkich domniemanych ojców.


Umów badanie