test na ojcostwo u osób blisko spokrewnionych eg: - Ojcostwo prenatalne

Archiwa:test na ojcostwo u osób blisko spokrewnionych

Badanie ojcostwa u osób blisko ze sobą spokrewnionych

Standardowym źródłem materiału genetycznego do testu ojcostwa są wymazy policzkowe pobrane od domniemanego ojca i dziecka. To wystarczy, aby wynik analizy był pewny i jednoznaczny. Niektóre z  laboratoriów poszerzyły ostatnio liczbę badanych markerów DNA z 16 do 24, dzięki czemu …

Umów badanie