Ustalenie ojcostwa w czasie ciąży prawo
Pon-pt. 7.00-22.00, Sb-ndz. 9.00-21.00
Ustalenie ojcostwa w czasie ciąży prawo

Ustalenie ojcostwa w czasie ciąży prawo

Polskie prawo nie dopuszcza sądowego ustalenia ojcostwa w czasie ciąży, jednak mężczyzna sam może uznać dziecko nienarodzone. Jeśli sytuacja nie jest jasna, warto wykonać badanie DNA na ojcostwo, którego wynik jest pewny. Test na ojcostwo w ciąży jest testem wyłącznie prywatnym.

Sądowe ustalenie ojcostwa w czasie ciąży?

Sądowe ustalenie ojcostwa może mieć miejsce dopiero po narodzeniu dziecka ponieważ polskie prawo nie przewiduje takiej ewentualności wcześniej. Pozew w tej sprawie może wnieść matka dziecka, dziecko po uzyskaniu pełnoletności, domniemany ojciec, prokurator lub przedstawiciel ustawowy małoletniego dziecka. Należy wtedy w sądzie udowodnić, kto jest ojcem dziecka, przedstawiając stosowne dowody. Najpewniejszy to wynik testu DNA, można też zaprezentować również inne, np. dokumenty czy zeznania świadków.

Ustalenie ojcostwa w czasie ciąży – prawo umożliwia uznanie dziecka

Jeśli dziecko ma urodzić się poza małżeństwem (a kobieta nie jest mężatką), mężczyzna może dobrowolnie uznać je jeszcze przed narodzeniem. W tym celu zarówno matka, jak i mężczyzna muszą złożyć oświadczenia przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, konsulem (gdy są za granicą) lub sądem opiekuńczym.

Aby uznanie było ważne, mężczyzna musi dziecko uznać, a kobieta je potwierdzić i wyrazić zgodę. Jeśli nie zrobi tego w terminie maksymalnie 3 miesięcy od złożenia oświadczenia przez mężczyznę, do uznania nie dojdzie. W USC sporządza się akt uznania dziecka nienarodzonego z następującymi danymi: dane matki, dane uznającego, przyszłe nazwisko dziecka. Dzięki uznaniu, mężczyzna staje się ojcem prawnym dziecka, a więc posiada również pełnię praw rodzicielskich. Po urodzeniu dziecka zostanie zapisany w jego akcie urodzenia.

Podczas składania oświadczeń konieczne jest posiadanie przy sobie dokumentów tożsamości, zaświadczenia lekarskiego o ciąży oraz dokumentów, które potwierdzają stan cywilny kobiety: odpis aktu urodzenia (jeśli jest panną) lub dokumenty stwierdzające, że jest rozwódką lub wdową. Czytaj więcej o uznaniu ojcostwa w czasie ciąży >

Ustalenie ojcostwa w czasie ciąży – test DNA na ojcostwo

Przy niepewnej sytuacji warto wykonać test DNA na ojcostwo już w ciąży. Dzięki temu będzie wiadomo, czy mężczyzna może uznać dziecko przed narodzeniem. Taki test jest pewny i zawsze ma równie wiarygodny wynik jak test po urodzeniu. Można go zrealizować już od 8. tygodnia ciąży. DNA dziecka może zostać wyizolowane z krwi matki lub fragmentów kosmówki albo płynu owodniowego (trochę później, około 15 tygodnia ciąży). Drugi sposób pobierania próbek umożliwia jednoczesne wykrycie wad genetycznych u dziecka, np. zespołu Downa.


Zobacz też:


MediRaty
Zadzwoń terazZadzwoń teraz