Test NIFTY - ubezpieczenie testów NIFTY dotyczy zarówno wyniku pozytywnego, jak i fałszywie negatywnego

Test NIFTY – ubezpieczenie testów NIFTY dotyczy zarówno wyniku pozytywnego, jak i fałszywie negatywnego

Test NIFTY jest jedynym badaniem NIPT z ubezpieczeniem wyniku fałszywie negatywnego. Takie wyniki są rzadkie i dotyczą również innych NIPT, jednak tylko w NIFTY rodzice mogą uzyskać wówczas wysokie odszkodowanie (do ok. 210 000 zł w zależności od kursu walutowego). Ubezpieczenie NIFTY pozwala też na refundację badań prenatalnych diagnostycznych wykonanych po uzyskaniu nieprawidłowego wyniku testu NIFTY.

W najszerszej wersji badania – NIFTY pro – ubezpieczenie dotyczy wszystkich 94 badanych chorób, a nie tylko wybranych nieprawidłowości. Natomiast zakres ubezpieczenia badania NIFTY dostępnego w pakiecie pewna mama obejmuje 70 chorób.test nifty ubezpieczenie

Spis treści:

1. Na czym polega ubezpieczenie testu NIFTY?
2. Czy ubezpieczenie testu NIFTY dotyczy także ciąży bliźniaczej?
3. Ubezpieczenie testu NIFTY jest w cenie badania
4. Ubezpieczenie testu NIFTY – jak z niego skorzystać?

Na czym polega ubezpieczenie testu NIFTY?

Na jaką ochronę mogą liczyć pary, które wykonały testów NIFTY i NIFTY pro? Ubezpieczenie obejmuje następujące sytuacje:

• Otrzymanie pozytywnego wyniku badania – w takiej sytuacji parze przysługuje rekompensata finansowa pokrywająca koszty wykonanej dalszej inwazyjnej diagnostyki prenatalnej. Wynosi ona do ok. 2600 złotych (w zależności od kursu walutowego).
• Otrzymanie fałszywie negatywnego wyniku badania – jeśli ciągu roku od narodzin dziecka zostanie zdiagnozowana u niego jakakolwiek choroba wchodząca w zakres testu NIFTY pro, rodzice mogą liczyć na wysokie odszkodowanie w kwocie do ok. 210 000 złotych (w zależności od kursu walutowego).
• Natomiast gdy para otrzymała fałszywie negatywny wynik badania przed narodzinami i podjęła decyzję o terminacji ciąży, przysługuje jej rekompensata w wysokości do około 11 000 złotych (w zależności od kursu walutowego).

Czy ubezpieczenie testu NIFTY dotyczy także ciąży bliźniaczej?

Ubezpieczenie testu NIFTY dotyczy także ciąży bliźniaczej, w zakresie trzech badanych trisomii: zespołu Downa, zespołu Edwardsa i zespołu Patau.

Ubezpieczenie testu NIFTY jest w cenie badania

Ubezpieczenie testu NIFTY jest dobrowolne i bezpłatne. Otrzymuje się je w cenie badania.

Ubezpieczenie testu NIFTY – jak z niego skorzystać?

Pacjentka może poinformować o chęci skorzystania z ubezpieczenia testu NIFTY podczas zlecenia badania. Wymagane jest do tego podanie numeru dowodu osobistego. Badanie można wykonać także, rezygnując z ubezpieczenia.


Umów badanie